Co możesz uzyskać

Skutki wypadku mogą zostać złagodzone dla Ciebie bądź twojej rodziny poprzez świadczenia pieniężne potocznie zwane „odszkodowaniem”.  Przepisy prawa polskiego rozróżniają jednak trzy rodzaje świadczeń pieniężnych jakie można otrzymać w związku z wypadkiem.

Pierwsze z nich to odszkodowanie przysługuje za szkodę nastąpiła w związku z wypadkiem. Dla przykładu podać można szkodę w postaci zniszczonego samochodu, szkodę w postaci wydatków na koszty leczenia lub rehabilitacji.

Druga kategoria to zadośćuczynienie przysługuje za krzywdę i cierpienie jakiego doznał poszkodowany w związku z wypadkiem.

Trzecia kategoria to renta przysługuje jeżeli w związku z wypadkiem zwiększyły się potrzeby poszkodowanego np.: koszty dodatkowej opieki pielęgniarki lub jeżeli zmniejszyły się widoki poszkodowanego na przyszłość np.: niemożność wykonywania dotychczasowej dobrze płatnej pracy.

Odszkodowania lub rentę najczęściej wypłaca ubezpieczyciel jakkolwiek w pewnych przypadkach do zapłaty tych świadczeń może być zobowiązany wyłącznie sprawca szkody.