04-03-2021 : 18:32

Stopa życiowa pokrzywdzonego nie wpływa na wysokość zadośćuczynienia.

Bogaty czy biedny mają prawo do takiego samego zadośćuczynienia. Zgodnie z treścią wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 września 2010 r. formą złagodzenia krzywdy nie  musi być nabywanie dóbr konsumpcyjnych o wartości odpowiadającej poziomowi życia poszkodowanego albowiem takie pojmowanie funkcji kompensacyjnej zadośćuczynienia prowadziłoby do różnicowania krzywdy, a tym samym wysokości zadośćuczynienia zależnie od stopy życiowej poszkodowanego.

Możliwość komentowania jest wyłączona.