04-03-2021 : 18:24

Zadośćuczynienie za śmierć, która miała miejsce przed 3 sierpnia 2008 r.

Mój syn zginął w wypadku, który miał miejsce przed dniem 3 sierpnia 2008 r. Czy przysługuje mi zadośćuczynienie za jego śmierć ?
Zgodnie z treścią uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2010 r. Najbliższemu członkowi rodziny zmarłego przysługuje na podstawie art. 448 k.c. w związku z art. 24 § 1 k.c. zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, gdy śmierć nastąpiła na skutek deliktu, który miał miejsce przed dniem 3 sierpnia 2008 r.

Powyższe orzeczenie otwiera drogę do łatwiejszego uzyskiwania zadośćuczynienia za śmierć osób najbliższych, która miała miejsce przed dniem oznaczonym w cytowanej uchwale.

Jedna odpowiedź na „Zadośćuczynienie za śmierć, która miała miejsce przed 3 sierpnia 2008 r.

  1. admin pisze:

    Dlacego ten wyrok jest taki istotny? Ponieważ do momentu jego wydania w zasadzie uzyskiwanie zadośćuczynienia w przypadku śmierci osoby najbliższej nie było możliwe o ile zdarzenie nastapiło przed dniem 8 sierpnia 2008 r.