04-03-2021 : 18:42

Potrącenie pijanego pieszego.

Jan C. szedł pieszo poboczem przez miejscowość w której mieszkał. Został potrącony przez samochód osobowy. W chwili wypadku Jan C. znajdował się w stanie nietrzeźwości.
Czy może uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie?

Fakt, że Jan C. w chwili wypadku znajdował się w stanie nietrzeźwości nie wyklucza automatycznie możliwości uzyskania przez niego odszkodowania lub zadośćuczynienia. Dopiero w sytuacji gdyby okazało się, że wyłączną przyczyną wypadku było zachowanie się na drodze Jana C. uzyskanie przez niego odszkodowania lub zadośćuczynienia będzie wykluczone.
W sytuacji natomiast gdyby Jan C. tylko przyczynił się do zaistnienia wypadku (częściowo) to będzie mu przysługiwało odszkodowanie bądź zadośćuczynienie ale odpowiednio zmniejszone.

Możliwość komentowania jest wyłączona.