Matka i dziecko potrąceni na poboczu.

Matka z dzieckiem, którzy poruszali się poboczem zostali potrąceni przez samochód, który wypadł z drogi pokonując zakręt. Okoliczności zdarzenia wskazują, że prawdopodobnie technika jazdy i sposób prowadzenia pojazdu przez kierującego były niedostosowane do panujących warunków (ukształtowanie drogi, zakręt itd.) Czynności podjęte przez organy ścigania mogą docelowo doprowadzić do przedstawienia kierowcy zarzutów, a nawet skazania. Mimo to nawet w sytuacji gdyby kierowca nie został uznany winnym popełnienia przestępstwa poszkodowanym przysługuje stosowne odszkodowanie i zadośćuczynienie. W tych okolicznościach ważne jest by już od samego początku skrupulatnie zbierać wszelkie rachunki, zapisywać wizyty lekarskie, a nawet na własne potrzeby wykonywać zdjęcia obrażeń ciała.

Potrącenie pijanego pieszego.

Jan C. szedł pieszo poboczem przez miejscowość w której mieszkał. Został potrącony przez samochód osobowy. W chwili wypadku Jan C. znajdował się w stanie nietrzeźwości.
Czy może uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie?

Fakt, że Jan C. w chwili wypadku znajdował się w stanie nietrzeźwości nie wyklucza automatycznie możliwości uzyskania przez niego odszkodowania lub zadośćuczynienia. Dopiero w sytuacji gdyby okazało się, że wyłączną przyczyną wypadku było zachowanie się na drodze Jana C. uzyskanie przez niego odszkodowania lub zadośćuczynienia będzie wykluczone.
W sytuacji natomiast gdyby Jan C. tylko przyczynił się do zaistnienia wypadku (częściowo) to będzie mu przysługiwało odszkodowanie bądź zadośćuczynienie ale odpowiednio zmniejszone.

Stopa życiowa pokrzywdzonego nie wpływa na wysokość zadośćuczynienia.

Bogaty czy biedny mają prawo do takiego samego zadośćuczynienia. Zgodnie z treścią wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 września 2010 r. formą złagodzenia krzywdy nie  musi być nabywanie dóbr konsumpcyjnych o wartości odpowiadającej poziomowi życia poszkodowanego albowiem takie pojmowanie funkcji kompensacyjnej zadośćuczynienia prowadziłoby do różnicowania krzywdy, a tym samym wysokości zadośćuczynienia zależnie od stopy życiowej poszkodowanego.

Zadośćuczynienie za śmierć, która miała miejsce przed 3 sierpnia 2008 r.

Mój syn zginął w wypadku, który miał miejsce przed dniem 3 sierpnia 2008 r. Czy przysługuje mi zadośćuczynienie za jego śmierć ?
Zgodnie z treścią uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2010 r. Najbliższemu członkowi rodziny zmarłego przysługuje na podstawie art. 448 k.c. w związku z art. 24 § 1 k.c. zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, gdy śmierć nastąpiła na skutek deliktu, który miał miejsce przed dniem 3 sierpnia 2008 r.

Powyższe orzeczenie otwiera drogę do łatwiejszego uzyskiwania zadośćuczynienia za śmierć osób najbliższych, która miała miejsce przed dniem oznaczonym w cytowanej uchwale.

Miałem wypadek !

Miałem wypadek. Nie wiem co robić ani gdzie szukać pomocy. Policja, prokuratura, sąd nie wiem jak mam się zachować. Szpital, naprawa samochodu ciągle wydatki. Jak mam uzyskać odszkodowanie ?